Makro: Důvěra v ekonomiku zůstává utlumená i na začátku roku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Konjukturální průzkumy za leden měly opět smíšené vyznění. Souhrnné indexy se drobně snížily, když sice mírně narostla spotřebitelská důvěra mezi domácnostmi, ale naopak lehce poklesl optimismus mezi podnikateli, hlavně v průmyslu. Výrazným překvapením byl jen index sentimentu ve stavebnictví, který vyskočil na 1,5leté maximum. Ale celkově z hlediska trendu stále nedošlo k žádné změně sentimentu. Již rok spotřebitelská důvěra i nálada v průmyslu trendově stagnují na stejné úrovni, která odpovídá utlumenému vývoji. Konjukturální indexy zatím nenaznačují, že by na začátku roku docházelo k výraznějšímu oživení ekonomiky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.