Makro: Obchodní bilance v březnu opět s rekordním přebytkem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Obchodní bilance v dubnu opět skončila v rekordním přebytku 33,1 mld. korun (9 mld. v dubnu 2023). Poslední 3 měsíce (únor-duben) skončila obchodní bilance pro daný měsíc vždy s rekordním přebytkem. V dubnu z hlediska dynamiky výsledky pozitivně ovlivnily kalendářní vlivy a objem exportu vzrostl o 20 % r/r, přitom dovozy „jen“ o 13 % r/r. Zásadní vliv měl opět vývoj aut (+31 % r/r), ale solidní výsledky vykázaly i další položky. Na dovozní straně tlumící efekt měl po čase opět dovoz ropy a plynu, který byl letos o třetinu nižší. V souhrnu za období leden-duben obchodní bilance vykazuje rekordní přebytek 118 mld. korun (49 mld. v roce 2023). V letošním roce by přebytek obchodní bilance mohl atakovat úroveň 200 mld. korun (+124 mld. v 2023).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.