Vysoká inflace dál prohloubila propad maloobchodních tržeb v listopadu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Maloobchodní tržby v listopadu v reálném vyjádření klesly o -0,3 % m/m, a to i přes hluboký propad v říjnu (-2,0 % m/m). V meziročním srovnání pokračoval velmi hluboký propad, reálně byly maloobchodní tržby nižší o 8,7 % r/r (-9,9 % v říjnu). Výsledek zaostal za očekáváním (oček.: -7,9 % r/r). V dostupné časové řadě (data od roku 2001) poslední měsíce ukazují nejhlubší propad tržeb, který dokonce odpovídá lockdownu (-9,0 % r/r v dubnu 2020). Příčinou propadu tržeb je stále vyšší růst cen. Nominální růst maloobchodních tržeb (v běžných cenách) v listopadu zůstal na solidní úrovni (+7,1 % r/r), ale vysoká inflace (16 % r/r) tento nominální nárůst kompletně vymazala, následně po očištění o změny cen reálné tržby naopak hluboce propadly o zmíněných 9 procent. Inflační „brzda“ se negativně projevuje v celém maloobchodu, ale nejvíce u nepotravinářského zboží, kde reálné prodeje spadly o 10 % r/r, hlavně u vybavení domácností (-12 % r/r) a sportovního zboží (-11 % r/r). Po očištění o vývoj cen výrazně poklesly prodeje potravin (-9 % r/r) a prodeje pohonných hmot (-2 % r/r). Výsledky za říjen a listopad zklamaly a naznačují, že spotřební výdaje za 4Q opět klesly, zabrzdí vývoj HDP a českou ekonomiku stáhnou do recese. Pro rok 2022 očekáváme reálný pokles maloobchodních tržeb kolem 3 % (+4,2 % v roce 2021). Pro letošní rok očekáváme pokles tržeb do 2 %. Výsledky mají neutrální dopad na měnovou politiku a nadále čekáme, že ČNB ponechá v únoru úrokové sazby beze změny na 7,00 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.