VIG koupila penzijní fond na Slovensku

1-minutové čtení
J&T specialistaKooperativa poist'ovňa, která je dceřinou společností VIG na Slovensku, koupila stoprocentní podíl v penzijním fondu 356.life. Transakce již byla schválena regulátorem, tedy Národní bankou Slovenska. Společnost 356.life má s přibližně 5% podíl na trhu 125 tisíc klientů a obhospodařuje prostředky ve výši více jak 500 mil. EUR. Pojišťovna již dříve avizovala, že chce posilovat svou přítomnost v tomto segmentu, z pohledu konsolidovaných čísel nemá tato akvizice výraznější dopad.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.