PMČR: E15 o připravovaném zvýšení daně na cigarety

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Deník E15 dnes přináší informaci, že by vláda mohla schválit vyšší zdanění cigaret od roku 2020, než se dříve uvažovalo. Jen připomínáme, že v ČR v loňském roce skončil 3letý plán (2016-18) na zvyšování daní z cigaret. Dle tisku by mělo dojít na zdražení o 7-8 Kč na krabičku, přičemž poslední informace hovořily o 4-5 Kč na krabičku. Pokud by se taková informace potvrdila, vnímali bychom ji mírně nepříznivě, protože se nedá vyloučit, že uvažované skokové zvýšení daní by výrobci cigaret částečně kompenzovali ze svých marží. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.