Co nás čeká v roce 2023? Dluhopisy a zlato

5-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martinova práce má dvě roviny, jednak působí jako ředitel odboru Správy fondů, kde má na starosti koordinaci týmu portfolio manažerů. Zároveň také přímo spravuje fondy jako portfolio manažer.  


Co nás čeká v roce 2023? Dluhopisy a zlato
#Dluhopisy#Ekonomika#Zlato#Trendy

Když dluhopisy, tak které? Začátkem roku míváme tendenci bilancovat a také převažovat své investiční portfolio. Pro někoho bude možná nový rok impulsem, aby s investicemi teprve začal. Martina Kujala, portfolio manažera J&T Investiční společnosti, jsme se mj. zeptali, jak vhodně poskládat portfolio, jak aktuálně spravuje svěřené fondy, a na co si dát pozor.


Mezi investory jsou nejoblíbenější fondy J&T Bond a J&T Money. Jaká je aktuální strategie těchto fondů vzhledem k dění na trzích a jaké úpravy portfolia lze předpokládat cca v horizontu šesti měsíců?

Do fondů jsme postupně zařadili státní dluhopisy s delší splatností a rovněž jsme přikupovali konzervativnější podnikové dluhopisy. Očekávané zhoršení kondice ekonomiky v příštím roce může přinést zajímavé investiční příležitosti. Proto nadále ponecháváme část portfolia v krátkodobých a likvidních investicích tak, abychom měli dostatek flexibility tyto příležitosti využít a mohli případně nakupovat ve slevách.

Již nějakou dobu se mluví o tom, že nastává ten pravý čas na nákup dluhopisů. Má smysl se kromě českých státních dluhopisů porozhlížet ještě po dalších zemích a jaká by měla být minimální délka splatnosti, aby investor v budoucnu těžil ze současných vyšších úrokových sazeb?

Už jenom z důvodu rozkládání rizik se díváme i na další země a regiony. Delší dluhopisy lze zvažovat u zemí, kde je zvyšování sazeb v pokročilé fázi – např. USA. U podnikových dluhopisů skýtají zahraniční trhy výrazně větší výběr a u jednotlivých emisí i daleko větší likviditu než domácí trh. Proto upřednostňujeme kombinaci investic doma i v zahraničí.

Délka dluhopisu závisí na investičním horizontu investora. Také nelze automaticky říct, jestli jsou výhodnější střednědobé nebo dlouhodobé dluhopisy, jejichž výnosy už odrážejí očekávání, že v budoucnu úrokové sazby opět poklesnou. Správné investiční rozhodnutí je otázkou kvalitní analýzy konkrétního případu.

Jak se pozná kvalitní firemní dluhopis? Kterým dluhopisům se raději vyhnout?

Důležité je dobře analyzovat emisní podmínky, podle kterých je dluhopis vydán, a také hospodaření firmy musí dávat ekonomický smysl. Kvalitní investice nemůže stát na prázdné schránce obalené spoustou slibů. Firma by měla mít ideálně už něco hmatatelného za sebou a vlastnit rovněž dostatek majetku, který snižuje rizikovost pro věřitele. Hospodaření firmy musí být schopno produkovat dostatek cash-flow na krytí úroků a budoucí splacení jistiny dluhopisu, respektive půjčky. Akcionáři firmy by měli do projektu investovat dostatek vlastních prostředků, ne si téměř veškeré prostředky půjčovat.

Co by nás mělo hned na první pohled varovat?

Podvodné nebo neseriózní emise jsou často vydávány schránkami bez vymahatelné právní vazby na firmu, která peníze ve skutečnosti použije. Vlastní kapitál firmy je často zanedbatelný vůči půjčeným penězům. Chybí jasné vymezení použitelnosti půjčených peněz a sada závazků, které věřitel musí dodržovat. Také na první pohled podezřele vysoká úroková sazby by měla fungovat jako varování.

Představme si klienta, který chce každý měsíc investovat cca 20 000 Kč. Jak by si měl poskládat své portfolio?

Klient může kombinovat fondy dluhopisů, akcií či alternativní sám nebo přenechat rozložení správci aktiv, tj. investovat do aktivně řízených smíšených fondů, jako jsou J&T Rentier či J&T Life. Konkrétní rozložení je věcí nejen investičního horizontu, který souvisí s věkem, ale i tolerance k riziku, jež je individuální. Vodítko poskytuje vyplnění investičního dotazníku.

My upřednostňujeme portfoliový přístup, kdy klient rozkládá investice do více druhů aktiv, a vlastní tak růstové i výnosové investice. Výnosové investice zahrnují akciové fondy J&T Dividend, J&T Opportunity a J&T Arch Investments a jako doplněk i komodity třeba prostřednictvím fondu J&T Komoditní. Výnosové investice jsou především o dluhopisech konzervativnějších, tedy státních (J&T Flexibilní dluhopisový), a výnosnějších, i když rizikovějších, dluhopisech podnikových (J&T Bond, J&T Money, J&T Credit Opportunities).

Představme si klienta, kterému je 30 let, je zatím bez rodiny a jeho cílem je co nejlépe se poprat s inflací. Co byste mu doporučil?

Obecně by měl zařadit více růstových fondů, ale zcela při tom neopomenout ani bezpečnější část portfolia.

A co klient, který je ve věkové kategorii 40+, má malé děti a chce je zajistit do budoucna?

Tady bych upozornil na správný horizont. Studia dětí mohou být blíže než důchod pro klienta v 55 letech.

Podívejme se i na klienta, kterému je 55+, děti má odrostlé a chce se zabezpečit na důchod.

U něj by měla převažovat výnosová aktiva, ale odchod do důchodu za deset nebo i pět let znamená, že by neměl zcela opomenout ani růstovou složku. Vhodné jsou pro něj proto smíšené fondy.

Zlato získává zpět svůj investiční lesk

Vzácné kovy v čele se zlatem zaostaly v loňském roce za očekáváním, alespoň pokud se týká výnosnosti v amerických dolarech. Jejich ceny se pohybují na úrovních ze začátku roku 2022, přičemž ještě na konci října se nacházely v hlubokých ztrátách. „Investoři kupovali zlato zejména kvůli ochraně proti rostoucí inflaci a geopolitickému riziku,“ říká Marek Janečka,portfolio manažera J&T Investiční společnosti.

Plní zlato stále tuto ochrannou funkci?

Na první pohled se může zdát, že tuto „ochranou funkci“ zlato aktuálně neplní, nicméně jeho loňskou slabší výkonnost má příčinu zejména v posilování dolaru a růstu úrokových sazeb. Pokud ovšem vyjádříme ceny zlata v měnách zemí, které se nacházely v ekonomických problémech, jako jsou například turecká lira, čínský juan nebo euro, dostaneme se ke kladným hodnotám.

Kdy došlo k této změně?

Obrat v negativním trendu u zlata nastal začátkem listopadu po zasedání amerického Fedu, který přišel s méně jestřábí rétorikou. Finanční trhy začaly vyhlížet vrchol inflace a konec cyklu zvyšování úrokových sazeb v polovině roku 2023, což s sebou přineslo korekci na dolaru. Ceny nejcennějšího kovu následně posílily o více než 10% a dostaly se na začátku prosince zpět nad úroveň 1800USD za trojskou unci.  

Co stojí za zvýšeným zájmem o zlato?

V obnoveném zájmu o žlutý kov v poslední době sehrály významnou roli centrální banky, které ve třetím čtvrtletí nakoupily zlato v objemu téměř 400 tun, což je nejvíce ve sledovatelné historii. Bezesporu k tomu přispěly i přísun tzv. „Smart Money“ v podobě nárůstu čistých pozic dlouhých ze strany spekulantů včetně hedgových fondů.  

Jaká je vaše predikce na rok 2023?

Výhled na letošní rok zůstává stále nejistý kvůli očekávání dalšího utahování monetární politiky v USA i EU. Odhady vývoje na rok 2023 jsou spíše pozitivní navzdorymimo jiné i díky uvolňování čínských pandemických restrikcí.K největším optimistům patří analytici banky Goldman Sachs, kteří předpokládají návrat cen zlata na úroveň 1950USD.  

Zpět na úvodní článek: Co nás čeká v roce 2023? nebo pokračovat na související článek: Jak odborníci nahlížejí na akcie.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.