VIG: Výsledky v souladu s předběžnými čísly, dividenda 1,25 EUR

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Pojišťovna VIG reportovala za čtvrté čtvrtletí minulého roku 7% růst hrubého předepsaného pojistného na 2,6 mld. EUR a zisk před zdaněním 135 mil. EUR (+70 % r/r). Za celý rok pak předepsané pojistné dosáhlo 11 mld. EUR a zisk před zdaněním 511 mil. EUR, v souladu s již reportovanými předběžnými čísly.

Ze zisku minulého roku management navrhne vyplatit dividendu ve výši 1,25 EUR na akcii (6,1% hrubý dividendový výnos). Konkrétní výhled pro tento rok management nezveřejnil vzhledem k nejistotě plynoucí z geopolitického napětí, pokračující epidemie koronaviru, vysoké inflaci a volatilitě na finančních trzích.

VIG provozuje 3 pojišťovny na Ukrajině, které dohromady generují kolem 10 mil. EUR zisku ročně. Čistá hodnota aktiv je pak zde kolem 55 mil. EUR. V investičním portfoliu dále VIG drží ruské dluhopisy v objemu 210 mil. EUR a ukrajinské ve výši 60 mil. EUR, což dohromady představuje přibližně 0,7 % z celkových aktiv skupiny.

Vzhledem k dříve reportovaným předběžným číslům hodnotíme samotné výsledky neutrálně. Expozice vůči Rusku a Ukrajině pak bude pravděpodobně generovat ztráty z přecenění v tomto roce, nicméně samotná provozní výkonnost by měla zůstat dobrá a rostoucí sazby na dluhopisových trzích by se měly začít projevovat do rostoucích výnosů z investic. Konferenční hovor k výsledkům společnost pořádá dnes od 15:00.

 

v mil. EUR4Q 20214Q 2020r/r
  Hrubé předepsané pojistné2 6122 4427%
  Výnosy z investic101108-6%
  Ostatní příjmy668732%
  Náklady na pojistná plnění-1 678-1 6750%
  Provozní náklady-673-61310%
  Ostatní náklady-123-61102%
Zisk před zdaněním1358070%
Čistý zisk bez minorit1015779%

Zdroj: J&T Banka, VIG


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.