Kofola: Firma potvrdila předběžná čísla za r. 2022, tržby za 1Q odpovídají ročnímu výhledu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Kofola ČeskoSlovensko včera po trhu zveřejnila výroční zprávu za r. 2022, v níž potvrdila předběžná čísla o hospodaření zveřejněná v únoru. Tržby loni dosáhly 7,875 mld. Kč (+18,7 % r/r) a zisk před odpisy EBITDA 1,11 mld. Kč (-1,6 % r/r). Pokles zisku EBITDA navzdory rostoucím tržbám byl způsoben prudkou eskalací výrobních nákladů. Čistý zisk skupiny loni činil 0,209 mld. Kč, meziročně nižší o 20 mil. Kč. Společnost také potvrdila již zveřejněný roční výhled, podle nějž by tržby měly letos růst o 12 % a EBITDA by měla činit 1,1 – 1,25 mld. Kč. Zadlužení čistý dluh / EBITDA by se letos mělo držet pod úrovní 3 (loni bylo 2,97). V 1. kvartále letošního roku Kofole vzrostly tržby o 13 % r/r, což je tempo odpovídající ročnímu výhledu +12 %. Společnost také uvedla, že dodala v 1Q objemy meziročně nižší o 8 %, tedy růst tržeb šel zcela na konto zvýšení cen zhruba o 20 % na začátku roku. Společnost pořádá konf. hovor dnes v 10:00. Report hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.