Skupina J&T Finance Group se mění na evropskou společnost J&T Finance Group SE

2-minutové čtení


Finanční skupina J&T Finance Group fúzuje se společností Techno Plus do společnosti J&T Finance, ze které se k 1. 1. 2014 stává nová evropská společnost neboli Societa Europaea, J&T Finance Group SE se sídlem v Praze. Nově vzniklá společnost sdružuje veškeré dosavadní aktivity silné skupiny.

Společnost J&T Finance Group SE tvoří nově vzniklý bankovní holding zahrnující privátní bankovnictví (prezentované společnostmi J&T BANKA a její pobočkou na Slovensku a ruskou J&T Bank ZAO), a retailové bankovnictví zastoupené Poštovou bankou. Dalšími pilíři nově vzniklé společnosti je oblast služeb reprezentovaná společností J&T Services, která nabízí služby z oblasti administrativy, personalistiky, účetnictví, konsolidace a daňového poradenství. Posledním, třetím pilířem jsou pak investice ve formě private equity a mezzaninových projektů.

Evropská společnost neboli Societa Europaea je nadnárodní kapitálovou společností sjednocující právní formy obchodních společností, čímž napomáhá ke zjednodušení a zprůhlednění dosavadní akcionářské a firemní struktury, a zároveň usnadňuje volný pohyb kapitálu. Vzhledem k množství aktivit skupiny nejen na českém a slovenském trhu, dává evropská společnost prostor pro další expanzi a vývoj.

Představenstvo společnosti J&T Finance Group SE je tvořeno původními členy představenstva skupiny J&T. Předsedou představenstva je Jozef Tkáč, místopředsedy jsou Patrik Tkáč, Ivan Jakabovič a Dušan Palcr. Gabriela Lachoutová, Jarmila Jánošová a Miloš Badida jsou pak řádnými členy představenstva.

Hlavními akcionáři jsou i nadále Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič. Po schválení regulatorními orgány se minoritním akcionářem s podílem 24 % stane Mário Hoffman.