Pilulka: Petr Kasa prodal akcie firmy za téměř 4 mil. Kč

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Podle hlášení regulátora prodal gen. ředitel Pilulky Petr Kasa akcie společnosti za cca 3,9 mil. Kč, což byl jeho největší prodej od vstupu Pilulky na pražskou burzu. Konkrétně šlo o prodej 18 007 ks akcií za průměrnou cenu 215,52 Kč a k obchodu došlo na trhu Start 15.3. Kasa v hlášení uvedl, že šlo o jednorázový prodej z důvodu nutnosti splatit soukromý dluh. Prodeje akcií managementem nicméně investoři obvykle vnímají negativně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.