Nejlepší příležitosti se někdy skrývají v komplexitě

3-minutové čtení
J&T specialista
Karin Šoóšová
sdílení
Karin ŠoóšováNejlepší příležitosti se někdy skrývají v komplexitě
#Trendy#Cíle

Nabídka investičních produktů někdy připomíná prales. Každý strom má kmen a zelenou korunu a vesměs vypadají podobně. Ve vlastní zahradě si ale určitě nikdo nevysadí prales stejných stromů. Stejně bychom měli přistupovat k vlastním financím. Naše investiční portfolio by mělo být pestré a různorodé.Nemovitosti, dluhopisy… a možná nějaké ETF nebo akcie. Tak asi lze popsat průměrné portfolio českého investora. Zajisté mají tyto nástroje své nenahraditelné místo. Ale kdo chce v budování svého majetku trochu více „koření“, má daleko více možností. Jsou však složitější a je potřeba věnovat jim více pozornosti. Odměnou ale může být velmi zajímavý výnos. Slovy jednoho z nejznámějších vědců všech dob Alberta Einsteina: „Uprostřed problémů leží příležitost.“


Co se nám nabízí kromě klasiky?

Mimo klasické akcie, dluhopisy a nemovitosti nebo fondy do nich investující se profesionálním investorům nabízí řada jiných alternativ.


Private Equity a Venture Capital

Tzv. soukromý kapitál vstupuje do firem a projektů, které jsou v raném stádiu svého rozvoje. V případě, že se jejich vize naplní, čeká je vysoké zhodnocení. Nejistota je ale velká a případný úspěch na sebe nechá čekat delší dobu. Z pravidla v řádu několika let a prostředky jsou po celou dobu investice nedostupné. Na rozdíl od běžného akciového investora ale mají manažeři Private Equity a Venture Capital fondů mnohem větší kontrolu. Už u zrodu investice jednají o každém detailu podmínek vstupu a mají přístup k detailním informacím. Často mohou přímo ovlivňovat rozhodování managementu firmy, do které investují.


Private Debt

V podobném stylu investují také poskytovatelé nebankovního dluhového kapitálu. Na mysli nemám nechvalně známé poskytovatele nebankovních půjček, ale vysoce profesionální instituce, které poskytují kapitál kvalitním firmám, které ale na bankovní financování z různých důvodů nedosáhnou. Může se jednat o růstový kapitál nebo krizové financování. Zpravidla s velmi atraktivním úrokem a podobně jako v případě Private Equity vysokou mírou kontroly.


Hedgeové fondy

Mají pověst vysoce riskantních a neprůhledných investorů. Jsou mezi nimi ale skuteční mistři využití komplexity. Z některých se staly mezinárodní legendy. Netvoří homogenní skupinu. Jejich společným jmenovatelem je jenom fakt, že mohou investovat prakticky bez limitací. Aktivní jsou často v těžce přístupných sférách trhu, používají složité finanční nástroje, finanční páku, automatizované obchodní algoritmy apod. Zpravidla je jejich činnost vysoce specializovaná. Dominantním faktorem úspěchu bývá osobnost portfolio manažera.


Proč může být komplexita přínosem?

Možností, jak své portfolio okořenit, je ale daleko více. Co mají tyto strategie společné?  Jejich společnou charakteristikou je právě to, že využívají komplexity k tomu, aby s pomocí specializace a expertizy dosáhly nadprůměrného výnosu. Proč řada profesionálních investorů, jako například univerzitní nadace a státní penzijní fondy, ve svých portfoliích drží velkou část v podobných aktivech? Nejenom pro jejich umístění v žebříčku historické výnosnosti. Hlavním důvodem je, že zpřístupňují unikátní příležitosti a svým odlišným charakterem jsou dobrým doplňkem klasického portfolia akcií a dluhopisů.


Jak se s menší investicí k rozmanitým investicím dostat?

Nabídka investičních nástrojů je pro běžného investora omezena regulací a k výše uvedeným nástrojům většinou nemá přímý přístup. To ale neznamená, že se s menším obnosem na jejich potenciálu nemůžete podílet. V současnosti totiž již existuje řada dostupných fondů, které s podobnými nástroji pracují a jsou nedílnou součástí jejich portfolia. Stačí mít oči otevřené a nebát se jít do méně probádaných vod.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.