Moneta: Výsledky bez výraznějších překvapení

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta dosáhla za 4Q 2021 čistý zisk ve výši 1 087 mil. Kč (+59 %), víceméně v souladu s našimi odhady a mírně nad konsensem trhu.

Čisté úrokové výnosy vzrostly ve 4Q o 10 % r/r, což je výsledek 13% růstu hrubých výkonných úvěrů a mírně vyšší čisté úrokové marže (2,8 % oproti 2,7 % ve 4Q20). Čisté výnosy z poplatků a provizí byly vyšší o 21 % především zásluhou poplatků z prodeje produktů třetích stran, vyšších transakčních poplatků a nízké srovnávací základny z předchozího roku.

Provozní náklady drží banka pod kontrolou, když po očištění o některé mimořádné náklady ve 4Q20 by byly meziročně téměř beze změny. Výrazný růst personálních nákladů (+9 % r/r) je banka schopna kompenzovat úsporami na straně administrativních a ostatních nákladů (-13 %). Podíl nesplácených úvěrů dále klesl (2,2 % oproti 2,4 % ve 3Q21) v souladu s vývojem nesplácených úvěrů v celém bankovním sektoru. Rizikové náklady za celý minulý rok dosáhly 29 b.b., mírně pod spodním okrajem výhledu (30-40 b.b.).

Kapitálová přiměřenost byla ke konci roku na úrovni 17,1 %, výrazně nad cílem managementu (14,4 %). Přebytečný kapitál pak dosahoval 8,1 mld. Kč (16 Kč na akcii).

Management představil aktualizovaný výhled hospodaření pro roky 2022–2025, kde očekává čistý zisk minimálně 4,4 mld. Kč v tomto roce a postupný růst na minimálně 4,9 mld. Kč v roce 2025. Nicméně tento výhled nezahrnuje akvizici Air Bank schválenou mimořádnou valnou hromadou na konci minulého roku. Zároveň management potvrdil předchozí záměr navrhnout ze zisku minulého roku výplatu dividendy ve výši 7 Kč a akcii.

Celkově vnímáme zveřejněné informace neutrálně, nevidíme v nich žádné výraznější překvapení a ani neočekáváme výraznější reakci investorů. Akvizice Air Bank, očekávaná emise nových akcií (zřejmě v květnu) a nejistota ohledně případné povinné nabídky ze strany PPF po dokončení transakce jsou nyní pro investory významnějšími faktory a brání výraznějšímu pohybu oběma směry. Konferenční hovor k výsledkům Moneta pořádá dnes od 11:00.

 

v mil. Kč4Q 20214Q 2020r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 3182 11310%2 2702 307
  Poplatky a provize58348221%500492
  Ostatní provozní výnosy100149-33%153139
Provozní výnosy3 0012 7449%2 9232 939
Provozní náklady1 426-1 461-2%-1 386-1 401
Provozní zisk1 5751 28323%1 537-
  Opravné položky-242-475-49%-147-281
Zisk před zdaněním1 33380865%1 3901 257
Čistý zisk1 08768559%1 1071 000

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.