Moneta: ČNB stanovila minimální kapitálové požadavky

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta obdržela od ČNB minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Ten je stanoven ve výši 16,31 % a musí být splněn do konce roku 2023. Při současném nastavení by tak kapitálová přiměřenost měla být 19,31 % (+2,5 % bezpečnostní a 0,5 % proticyklická kapitálová rezerva). Toto rozhodnutí je v souladu s očekáváním banky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.