CPI PG: Převod hotelů do společného podniku s BHP přinese 173 mil. EUR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  CPI Property Group (CPI PG) včera oznámila dříve avizovaný převod svých hotelových aktiv v ČR do společného podniku s firmou Best Hotel Properties (BHP).

CPI Property Group (CPI PG) včera oznámila dříve avizovaný převod svých hotelových aktiv v ČR do společného podniku s firmou Best Hotel Properties (BHP). V rámci transakce vloží CPI PG část svých hotelů v České republice do nové společnosti napůl vlastněné s BHP. Jde např. o Clarion Congress Hotel Prague, Mamaison Residence Downtown Prague a další. Hrubá hodnota těchto hotelových aktiv je 347 mil. EUR, a proto by z CPI PG z transakce měla získat cca 173 mil. EUR, tj. 50 %. Do převáděných hotelových aktiv je vložena i společnost CPI Hotels, která hotely provozuje. CPI PG a BHP plánují ve společném podniku dlouhodobou spolupráci. CPI PG využije čistý výtěžek na další snížení dluhu. Zprávu hodnotíme pozitivně, neboť prioritou pro společnost je nyní snižování zadlužení, udržení poměru loan-to-value zhruba pod hranicí 50 % a zachování současného dluhového ratingu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.