J&T FINANCE GROUP SE má nové akcionáře, stali se jimi dlouholetí manažeři banky

2-minutové čtení

Do akcionářské struktury finanční skupiny J&T FINANCE GROUP SE vstupují Štěpán Ašer a Igor Kováč. Oba získávají 4,95% podíl na základním jmění holdingu, který zastřešuje regulované bankovní a finanční aktivity skupiny J&T. Získání vlastnického podílu je pak především oceněním jejich dosavadního přínosu pro celou skupinu.

„Již při mnoha příležitostech jsme jako vlastníci J&T prokázali, že umíme ocenit přínos dlouhodobých partnerů, lidí, se kterými jsme společně rostli a přeměnit jej v určitý příslib do budoucna. Nejlepším vyjádřením takového závazku je pak partnerství na úrovni spoluvlastnictví. Štěpán s Igorem jsou dlouhodobě zodpovědní za exekutivní vedení, ale i do určité míry za strategické řízení a věříme, že stejně dlouhodobá bude naše spolupráce i v budoucnu,“ vysvětluje vstup nových akcionářů Patrik Tkáč, jeden ze zakladatelů skupiny J&T.

Štěpán Ašer, generální ředitel J&T BANKY a Igor Kováč, finanční ředitel skupiny J&T FINANCE GROUP SE, získali minoritní podíl odkoupením části podílu Ivana Jakaboviče, druhého ze zakladatelů J&T.

„Ocenění práce Štěpána a Igora je součástí dohod mezi zakládajícími rodinami a v žádném případě neznamená, že by Ivan Jakabovič opouštěl nebo snižoval své pozice v rámci investic skupiny J&T.,“ doplňuje Tkáč.

Dohoda o vstupu Štěpána Ašera a Igora Kováče do akcionářské struktury J&T FINANCE GROUP SE vznikla již více než před rokem. Samotný převod pak byl dokončen po schválení valnou hromadou. Podrobnější informace k celé transakci nebudeme zveřejňovat. Výsledná akcionářská struktura je: Jozef Tkáč (45,05 %), Ivan Jakabovič (35,15 %), Rainbow Wisdom (9,9%), Štěpán Ašer (4,95 %) a Igor Kováč (4,95 %).

Rok 2022 uzavřela finanční skupina JTFG s provozním ziskem 258,7 milionů EUR. Zisk po zdanění činil 162,6 milionů EUR. Bilanční suma vzrostla v loňském roce o 6,9 % na 14,6 miliardy EUR. Ke konci roku 2022 operovala s celkovým poměrem regulatorního kapitálu ve výši 16,66 %.