O2 CR: Diskuse o případném vstupu čtvrtého operátora

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Dnešní tisk přináší informace ohledně pokračující diskuse o vstupu možného čtvrtého mobilního operátora. Napomoci by tomu měla plánovaná aukce kmitočtů pro sítě páté generace tzv. 5G. Nicméně některé ohlasy z ministerstva průmyslu zmiňují, že by se měly zpřísnit pravidla pro případný vstup nového hráče. Akcentuje se především požadavek vybudování vlastní sítě, aby nedošlo k udělení licence, a pak následného stáhnutí případného nového hráče z trhu. Rovněž operátoři mají jisté obavy z toho, že by měli nového hráče pustit do svých sítí, než si sám vybuduje vlastní síť. Diskutuje se především o omezení kapacity uvnitř vlastní sítě. Stále se domníváme, že plnohodnotný čtvrtý operátor (s vlastní sítí) to bude mít na domácím trhu poměrně obtížné vzhledem k velikosti trhu a jeho saturovanosti. Nicméně diskusi a proces aukce sítí pro 5G budeme nadále sledovat. Bezpochyby je to jeden z rizikových faktorů, které mohou změnit konkurenční prostředí, i když možná jen na přechodnou dobu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.