CTP: Dluhopisová emise za 750 mil. EUR, výnos cca 4,6 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Podle informací agentury Bloomberg společnost CTP nacenila novou dluhopisovou emisi, o jejímž vydání informovala před několika dny.

Podle informací agentury Bloomberg společnost CTP nacenila novou dluhopisovou emisi, o jejímž vydání informovala před několika dny. Emise v objemu 750 mil. EUR se splatností za 6 let by měla nést fixní úrok ve výši eurového mid-swapu plus 220 bazických bodů. To momentálně znamená úrok cca 4,6 %. Poměrně rychlé vydání dluhopisu je podle nás pozitivní, neboť indikuje zlepšující se možnosti financování na dluhopisovém trhu, který byl ještě před rokem relativně nelikvidní a vyžadoval od realitních firem vysoké úroky. Předpokládáme, že CTP využije část emise na odkup (tender offer) tří emisí, o němž společnost již informovala.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.