O2 CR: PPF zamýšlí navýšit podíl nad 90 % a následně vytěsnit minority

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.PPF oznámila, že její společnost PPF Telco B.V. a společnosti jednající s ní ve shodě zahajují proces navýšení podílu v O2 CR. Prozatím entity jednající ve shodě s PPF ovládají 83,58 % v O2 CR. Záměrem je přesáhnout 90 % a pak provést vytěsnění minorit. První krok, tedy navýšení podílu nad 90 %, bude probíhat formou zrychleného odkupu za maximální cenu 264 Kč pro kvalifikované investory. Zahájení je okamžité, tedy od 23. 6. 2021. PPF má právo kdykoliv změnit podmínky i načasování zrychleného odkupu. V případě, že PPF takto překročí 90 %, tak provede vytěsnění minorit za standardních podmínek. V tomto případě bude muset být nabídnuto rovněž nejméně 264 Kč za akcii jakožto zřejmě nejvyšší cena, za kterou PPF nabude akcie O2 za posledních 12 měsíců. Nicméně dá se očekávat, že minoritní akcionáři budou očekávat vyšší cenu vzhledem k atraktivnosti titulu (defenzivní dividendová akcie). Průměrná cílová cena investičních domů je 291 Kč a naše roční cílová cena je 289 Kč. Ani v jednom z kroků navýšení podílu PPF stávající akcionáři nepřijdou o nárok na dividendu za rok 2020. Očekáváme, že zrychlený odkup akcií bude ukončen relativně rychle a že PPF překročí hranici nutnou pro vytěsnění minorit. Z tohoto důvodu rovněž odhadujeme, že nabídka na vytěsnění minoritních akcionářů přijde relativně rychle. Tedy až po svolání mimořádné valné hromady a odsouhlasení procesu vytěsnění a potenciálně i ukončení veřejného obchodování. Jaká cena bude pak nabídnuta v případě vytěsnění minorit, bude záležet na PPF a její ochotě střetu s poměrně aktivními minoritními akcionáři na domácím akciovém trhu.

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.