Přinesl přelom roku obrat ve vývoji inflace?

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


#Ekonomika

V prosinci meziroční míra inflace nečekaně klesla na 15,8 % r/r (listopad 16,2 %), což bylo výrazně pod očekáváním (16,4 % r/r). Za zpomalením celkové inflace stál propad cen pohonných hmot. Překvapením bylo, že navzdory předpokladům došlo v prosinci jen k mírnému růstu cen energií (elektřina, plyn).

Za celý rok 2022 dosáhla průměrná inflace 15,1 % (v roce 2021 to bylo 3,8 %), což je nejvyšší hodnota od roku 1993, kdy inflaci přechodně zvýšila změna daňové soustavy.

Čistá nula (0,0 % m/m)

Vůči listopadu se index spotřebitelských cen vůbec nezměnil. ČSÚ uvedl, že šlo o dokonalou stagnaci (0,00 % m/m). Na jedné straně došlo k hlubokému propadu cen pohonných hmot (-11 % m/m) v reakci na předchozí globální propad cen ropy a posílení koruny k dolaru. Současně se zvolnil růst cen potravin (+0,3 % m/m vs. 1,8 % v listopadu) jako další náznak stabilizace a odeznění předchozího nákladového šoku. Překvapením byl jen mírný nárůst cen plynu (+2,0 % vs. 14 % v listopadu) a elektřiny (+1,2 %), který byl výrazně nižší než předchozí měsíce. U ostatních položek byl vývoj cen již relativně mírný.

Pokračuje postupný inflační obrat

Celkové inflační tlaky zůstávají zvýšené, ale opakovaně se již objevují náznaky, že došlo a dochází k obratu ve vývoji inflace. Konečnou hodnotu inflace ovlivňují, a ještě v lednu ovlivní, vládní zásahy do cen energií. V listopadu a prosinci 2021 to bylo odpuštění DPH, od října 2022 je to započtení efektu úsporného tarifu do inflace a také odpuštění poplatku za OZE u cen elektřiny. Bez započtení těchto dvou položek by inflace v prosinci byla 19,3 % r/r a nikoliv oficiálních 15,8 %. V lednu 2023 by značná část těchto vlivů měla vypadnout z výpočtu inflace. Současně na začátku roku došlo k úpravě řady ceníků, ale poslední vývoj naznačuje, že by nemuselo dojít k tak mohutnému skoku, jako tomu bylo v lednu 2022 a inflace by měla trendově dál zpomalovat.

Na začátku roku čekáme zvýšení inflace nad 16 %, kvůli vypadnutí efektu úsporného tarifu u energií, ve zbytku roku by měla inflace zpomalit, a to až na 6-8 % na konci roku. Celoroční průměrná inflace by měla být kolem 9-10 %. Návrat inflace k cílované hodnotě 2 % je zatím hodně vzdálen.

Vzhledem k hodnocení inflace ze strany ČNB očekáváme, že na dalším zasedání (2. února) ponechá ČNB úrokové sazby opět beze změny (7,00 %). Koruna k euru se bez větší reakce obchodovala kolem 24,0 CZK/EUR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.