Moneta: Zisk nad odhady, zvýšení výhledu a dividendy

2-minutové čtení
J&T specialistaMoneta reportovala za 3Q 2018 čistý zisk ve výši 1 242 mil. Kč, výrazně nad očekáváním trhu. Oproti odhadům byly mírně vyšší provozní výnosy a nižší provozní náklady. Poprvé od vstupu na burzu banka reportovala meziroční růst úrokových výnosů (+3 % r/r), což je dáno další akcelerací růstu úvěrového portfolia a stabilizací úrokové marže. Objem úvěrů bez selhání vzrostl meziročně o 14 %. Čistá úroková marže se stabilizovala na úrovni 3,8 % (stejná jako v 1Q i 2Q). Výnosy z poplatků nadále klesají především kvůli snižování či rušení poplatků z vedení úvěrových a depozitních účtů.

Provozní náklady byly o 5 % nižší r/r. Bance se daří udržet pod kontrolou personální náklady (-2,3 % r/r), k čemuž pomáhá pokles počtu zaměstnanců (-2,6 % r/r), a realizovat úspory u ostatních provozních nákladů. Podíl nesplácených úvěrů klesl na 3,0 % (3,3 % v 2Q). Opravné položky dosáhly 151 mil. Kč.

Management zvýšil celoroční výhled čistého zisku na více jak 4,1 mld. Kč (doposud více jak 4,0 mld. Kč). Management dále za celý rok očekává růst úvěrů bez selhání o více jak o 13 % r/r (doposud více jak 11 %), celkové provozní výnosy na úrovni 10 mld. Kč (doposud 9,9 mld. Kč), provozní náklady 4,8 mld. Kč (doposud 4,9 mld. Kč), rizikové náklady v rozmezí 15 – 25 b.b. (doposud 20 – 30 b.b.  Za tento rok pak společnost plánuje vyplatit dividendu 5,6 Kč na akcii (7,2% hrubý dividendový výnos; doposud 5,5 Kč).

Celkově jsou pro nás zveřejněné informace pozitivní. Na výnosové straně se již otočil dosavadní nepříznivý vývoj úrokových výnosů, banka je nadále schopna zvyšovat svůj tržní podíl na trhu s úvěry, provozní náklady zůstávají pod kontrolou, kvalita úvěrového portfolia se zlepšuje a společnost již počtvrté v tomto roce zvýšila svůj celoroční výhled. Očekáváme dnes pozitivní reakci akcií.

 

v mil. Kč3Q183Q17r/rOček. J&TKonsensus
Čisté úrokové výnosy1 8591 8043%1 8021 816
Poplatky a provize447474-6%475469
Ostatní provozní výnosy449174158%456448
Provozní výnosy2 7552 45212%2 7332 734
Provozní náklady-1 095-1 157-5%-1 136-1 178
Provozní zisk1 6601 29528%1 597-
Opravné položky-151-1408%-195-145
Čistý zisk1 24292434%1 1641 171

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.