Komerční banka: Zklamání na provozní úrovni, zisk podpořen dobrou kvalitou portfolia

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka reportovala za první kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 3 176 mil. Kč, mírně pod konsensem trhu (3 243 mil. Kč). Nicméně rozdíl na provozní úrovni je výraznější kvůli nižším než očekávaným výnosům z poplatků a z finančních operací a mírně vyšším nákladům. Úrokové výnosy vzrostly v souladu s odhady o 9 % r/r, což je kombinace 4% růstu úvěrového portfolia a meziročně mírně vyšší čisté úrokové marže (2,28 % oproti 2,2 % v 1Q18). Za poklesem výnosů z poplatků je především 5% propad výnosů z transakčních poplatků. Klienti ve větší míře přecházejí na balíčky, které ve své ceně zahrnují více služeb. Pokles výnosů z finančních operací je pak způsoben především přeceněním některých derivátů.

Reportované provozní náklady vzrostly o 3 % r/r kvůli růstu personálních nákladů (+3 % r/r) a vyšším odpisům (+38 %), které byly ovlivněny změnou v účetní metodologii (IFRS 16) a vyššími odpisy IT. Naopak ostatní administrativní náklady poklesly o 9 %. Podíl nesplácených úvěrů dále klesl na 2,5 % (2,7 % ve 4Q18) a rozpouštění opravných položek bylo opět vyšší než jejich tvorba a to jak u domácností, tak u korporátních klientů.

Celkově jsou pro nás výsledky mírným zklamáním. Pozitivní vývoj z druhé poloviny minulého roku pokračuje a provozní zisk vzrostl o solidních 7 %, nicméně po výborných výsledcích za poslední tři měsíce minulého roku bylo očekávání trhu ještě vyšší. 

 

Kons., IFRS (mil. Kč)1Q 20191Q 2018r/rOček. J&TKonsensus
Provozní výnosy7 9597 5725%8 0788 196
  Čistý úrokový výnos5 8925 3499%5 8905 892
  Poplatky & provize1 4281 505-2%1 4981 536
Ostatní výnosy636718-11%690769
Provozní náklady-4 188-4 0603%-4 160-4 149
Provozní zisk3 7683 5127%3 9184 047
  Opravné položky17683--105-60
Zisk před zdaněním4 0073 7537%3 8734 046
Čistý zisk3 1763 0006%3 0873 243

Zdroj: J&T Banka, KB

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.