Makro: Průmysl se v květnu propadl o 29 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 



Průmyslová výroba v květnu zůstala v hlubokém propadu 29,4 % r/r (oček. -22 %r/r). Sezóně očištěná produkce meziměsíčně vzrostla o 13,8 % m/m (-23,2 % m/m v dubnu) a meziročně byla nižší o 25,7 %. Průmysl sice v květnu prošel obratem, ale obrat je slabší, než se čekalo, a celkový propad je hlubší. Podobný vývoj ukazují i data z průmyslu v okolních zemích včetně Německa. V ČR v květnu opět propadla hlavně výroba v automobilovém průmyslu (-45 % r/r vs. -80 % v dubnu), což vytvořilo dvě pětiny celkového propadu. Výrazně opět propadla výroba strojů (-27 % r/r; -30 % v dubnu). Celkový výhled tlumí i hluboký propad nových zakázek (-35 % r/r), a to hlavně ze zahraničí (-37 % r/r). Za celý letošní rok nadále očekáváme propad průmyslu kolem 15 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.