mmcité: Akvizice 100% podílu v Kovostalu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Skupina mmcité uvedla, že získala 100% podíl ve společnosti Kovostal, s.r.o., která se zaměřuje na výrobu sedadel a tribun pro stadiony, divadla a haly. Mezi hlavní exportní destinace firmy patří především západní a severské země jako Německo, Francie, Norsko a Švédsko.


Skupina mmcité uvedla, že získala 100% podíl ve společnosti Kovostal, s.r.o., která se zaměřuje na výrobu sedadel a tribun pro stadiony, divadla a haly. Mezi hlavní exportní destinace firmy patří především západní a severské země jako Německo, Francie, Norsko a Švédsko. Bližší informace o transakci zveřejněny nebyly a mmcité zveřejní navazující plán a rozvoj na své příští investorské prezentaci. Touto akvizicí mmcité naplnila jeden z hlavních cílů IPO. Firma vedle toho potvrdila nedávno upravený roční plán na tržby v rozmezí 1,16 – 1,31 mld. Kč, což by představovalo růst až o 13 % r/r. Zisk EBITDA by měl dosáhnout 90 – 100 mil. Kč, což by představovalo marži 7,5 – 8 %. Bez bližších dat k akvizici vnímáme tuto informaci neutrálně až mírně pozitivně, a to především vzhledem k rozšíření výrobních kapacit, které doposud bránily společnosti k většímu rozmachu. Avšak bez bližších finančních informací nemůžeme koupi Kovostalu dostatečně vyhodnotit.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.