Další kolo financování pro Rohlík Group pozitivní pro cenu J&T INVESTMENTS

2-minutové čtení
J&T specialista

Další kolo financování pro Rohlík Group pozitivní pro cenu J&T INVESTMENTS

Společnost Rohlík Group získala v novém kole financování od investorů 100 mil. EUR (cca 2,5 mld. Kč). Na navýšení kapitálu se nejvíce podílel americko-britský fond Index Ventures, dalšími investory jsou Quadrille Capital, J&T Banka (resp. J&T Investments), Enern a R2G. Nové prostředky jsou určeny k urychlení technologické inovace, k mezinárodní expanzi a k náboru nových zaměstnanců. Společnost v současnosti působí v České republice, Maďarsku a Rakousku, v brzké době má vstoupit na německý trh a nyní oznámila záměr pokračovat letos expanzí do Rumunska, Itálie, Francie a Španělska. Cílem skupiny je stát se „předním evropským hráčem“ v segmentu rozvozu potravin.

Společnost Rohlík Group získala v novém kole financování od investorů 100 mil. EUR (cca 2,5 mld. Kč). Na navýšení kapitálu se nejvíce podílel americko-britský fond Index Ventures, dalšími investory jsou Quadrille Capital, J&T Banka (resp. J&T Investments), Enern a R2G. Nové prostředky jsou určeny k urychlení technologické inovace, k mezinárodní expanzi a k náboru nových zaměstnanců. Společnost v současnosti působí v České republice, Maďarsku a Rakousku, v brzké době má vstoupit na německý trh a nyní oznámila záměr pokračovat letos expanzí do Rumunska, Itálie, Francie a Španělska. Cílem skupiny je stát se „předním evropským hráčem“ v segmentu rozvozu potravin.

Společnost již získala na jaře od skupiny investorů 190 mil. EUR. Současným navýšením kapitálu byla skupina Rohlík Group naceněna na zhruba 1,2 mld. USD. Po zmíněném jarním kole financování se hodnota společnosti odhadovala na zhruba 700 mil. USD. Rychlý růst hodnoty Rohlík Group se z pohledu investice do ní projeví i na hodnotě podílů, tedy například na hodnotě podílu v rámci J&T Investments, která do Rohlík Group investuje. Jen připomínáme, že v rámci J&T Investments byl k 31. 3. 2021 podíl v e-commerce 6,5 %. Fond J&T Investments sice provádí přecenění jednou za čtvrtletí a vstupuje do něj více faktorů (více investic), ale jelikož je obchodován i na pražské burze, lze očekávat, že se zvýšení hodnoty podílu v Rohlík Group projeví i na ocenění J&T Investments.

Další kolo financování tedy vnímáme pozitivně nejen z pohledu dluhopisů Rohlik Fin. 5,5/2026, ale rovněž z pohledu J&T Investments.

Oficiální tisková zpráva zde.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.