Ve 4Q došlo k mírnému oživení domácí poptávky

3-minutové čtení
J&T specialista

Ve 4Q došlo k mírnému oživení domácí poptávky
#Trendy#Ekonomika

Česká ekonomika se ve 4Q vrátila k růstu, když reálné HDP vzrostlo vůči předchozímu kvartálu o 0,2 % q/q (-0,8 % q/q ve 3Q/23). Tempo meziročního poklesu HDP se zmírnilo na -0,2 % r/r (-0,8 % r/r ve 3Q/23). Za celý rok 2023 domácí HDP pokleslo o 0,4 % (+2,4 % v roce 2022). Statistický úřad nezměnil svůj prvotní odhad HDP z 31. ledna.


Na závěr roku došlo k oživení domácí poptávky (spotřeba domácností, investice). Zpomalení inflace se příznivě projevilo na ochotě domácností více utrácet. Pozitivní faktorem byl ve 4Q také zahraniční obchod, když došlo k nárůstu přebytku. Brzdou byl jen pokles vládních výdajů. Negativní dopadl na výsledek HDP ve 4Q měla také velmi výrazná likvidace zásob. Celkově výsledky naznačují, že ekonomika se odrazila ode dna a měla by se letos vrátit k růstovému trendu.


Obrat u spotřebitelské poptávky

Výrazný obrat nastal ve výdajích domácností, kdy se projevilo předchozí zpomalení inflačního vývoje. Po očištění o inflaci reálné útraty domácností vzrostly o 0,5 % q/q a dál se zmírnil jejich meziroční pokles na -0,5 % r/r (-2,3 % r/r ve 3Q). Na začátku letošní roku by se spotřební výdaje měly vrátit i k meziročnímu růstu a pozitivně přispívat k růstu HDP. Ve 4Q/23 poprvé po 2 letech rostly výdaje napříč celým spektrem zboží a služeb, což podporuje předpoklad, že tentokrát jde o obrat trendu a nikoliv jen jednorázový výkyv. Prostor k růstu je velký, protože z hlediska objemu (očištěno o cenový vývoj) je spotřeba domácností o 8 procent menší, než byla na konci roku 2019.
Oživení spotřebitelské poptávky by měl letos táhnout nejen sentiment (zlepšení spotřebitelské nálady), ale i obnovení růstu reálných mezd kvůli zpomalení inflace a také pokles úrokových sazeb.


Růst investic tlumí masivní pokles zásob

Pozitivní zprávou je nárůst investic (+1,1 % q/q; +4,7 % r/r), kdy jsou v meziroční srovnání hlavním tahounem vyšší investice firem do stojů a aut, což kompenzuje nižší investice do budov a bydlení, kde ještě dozníval tlumící efekt vyšších úrokových sazeb. Fixní investice rostly poslední 3 kvartály tempem 4-5 % r/r, ale celkový příspěvek investic k HDP byl i ve 4Q hluboce záporný. Ve 4Q pokles zásob odmazal z růstu celkového HDP (-0,2 % r/r) masivních 6,0 procentních bodů, což je nejhlubší propad zásob v celé historii časové řady od roku 1997. Statický úřad neuvedl detaily této změny.


Pozitivní příspěvek zahraničního obchodu k HDP (příspěvek +3,3 procentního bodu) netvořil jen mírný nárůst exportů (+1,0 % r/r), ale hlavně výrazný propad na straně dovozů (-4,7 % r/r) i kvůli nižšímu dovozu energií.

Z pohledu nabídkové strany (strana výroby) je obrázek ekonomiky výrazně lepší než na výdajové straně (strana poptávky), kde ji mimo jiné negativně ovlivňuje likvidace zásob. Ve 4Q HPH (hrubá přidaná hodnota) vzrostla o solidních 0,6 % q/q a meziročně byla vyšší o 0,3 % r/r. Pozitivní příspěvek k celkovému růstu měla hlavně vyšší aktivita ve zpracovatelském průmyslu, ale dařilo se i dalším oborům.


Ve 4Q došlo k mírnému oživení domácí poptávky


Domácí poptávka (spotřeba domácností + investice) ve 4Q ukázaly náznaky obratu na více úrovních. Se zvolněním inflace by na začátku roku mělo pokračovat oživení spotřebitelské poptávky, to by mělo vést i k obnovení růstu HDP. Pro celý letošní rok čekáme mírný růst HDP (+1,2 %).

Výsledky zatím nepřináší žádný nový impulz pro měnovou politiku ČNB. Vzhledem k zpomalení inflace očekáváme, že ČNB bude pokračovat v postupném snižování úrokových sazeb. Pro nejbližší zasedání (20. března) očekáváme další snížení sazeb o 50 bodů na 5,75 % (nyní 6,25 %). Proti razantnějšímu snižování sazeb hovoří výrazné oslabení koruny k euru v letošním roce. Na konci roku očekáváme sazby ČNB kolem 4 procent.

Koruna na výsledky HDP výrazně nereagovala a obchodovala poblíž 25,35 CZK/EUR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.