ČEZ: Parlamentní komise doporučila vynechat část zákona o přeměně obchodních společností

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovny včera jednomyslně podpořil doporučení, aby byla ze zákona o obchodních společnostech vynechána pasáž, jež by umožnila jejich přeměnu souhlasem pouhých 75 % akcionářů přítomných na valné hromadě namísto současných 90 % všech akcionářů. Návrh na změnu byl kritizován jako poškození práv minoritních akcionářů a také s odkazem na fakt, že nikde v Evropě neplatí tak nízká hranice (75 %) nutná pro schválení přeměny. Je proto pravděpodobné, že Sněmovna při hlasování tuto změnu známou jako „lex ČEZ“ do zákona nezařadí. Kdyby ke změně došlo, stát by mohl o přeměně ČEZ rozhodnout s největší pravděpodobností pouze za využití svého 70% podílu. Vypuštění této pasáže lépe chrání minoritní akcionáře společnosti, ale zároveň může naznačovat, že stát s přeměnou firmy nyní nemusí spěchat. Zprávu zatím hodnotíme jako neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.