Sazka Group: Poslanecká sněmovna bude tento týden projednávat zvýšení loterijní daně

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Poslanecká sněmovna bude tento týden projednávat mimo jiné změny ve zdanění hazardních her. Jedním z pozměňovacích návrhů je i zvýšení daně u loterií ze současných 35 na 55 %. Minulý týden již tento návrh podpořil i rozpočtový výbor sněmovny. Při aplikaci této sazby na čísla za minulý rok by zvýšení daně o 20 p.b. znamenalo podle našich odhadů negativní dopad do hospodaření Sazky a.s. ve výši přibližně 1,3 – 1,4 mld. Kč. Zároveň by při 55% sazbě byla Sazka minimálně poslední dva roky ztrátová. Celá skupina Sazka Group v minulém roce dosáhla EBITDA na pro-rata bázi (podle ekonomických podílů) ve výši 431 mil. EUR (přibližně 12 mld. Kč). Zmíněné zvýšení loterijní daně by tak mělo i poměrně výrazný dopad do výsledků celé skupiny, nicméně schopnost skupiny splácet své závazky vyplývající z dluhopisů by podle našeho názoru ohrožena nebyla.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.