CSG: Nabídka za Kinetic 2,1 mld. USD, Vista dále podporuje CSG

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Český zbrojař Czechoslovak Group (CSG) navýšil nabízenou cenu za výrobce munice Kinetic Group o 100 mil. na 2,1 mld. USD.


Český zbrojař Czechoslovak Group (CSG) navýšil nabízenou cenu za výrobce munice Kinetic Group o 100 mil. na 2,1 mld. USD. Navýšení následuje po zvýšení konkurenční nabídky ze strany amerického fondu MNC Capital na 3 mld. dolarů. Tuto nabídku však představenstvo Vista Outdoor, která je dosavadním majitelem Kineticu, označilo za „neadekvátní a oportunistickou“ a jednomyslně podpořilo českou CSG. Důvodem je struktura nabídky, kdy transakce s CSG nabízí akcionářům Visty větší hotovostní vypořádání a podle představenstva i větší jistotu včasného dokončení. Valná hromada Visty, která bude hlasovat o prodeji Kineticu, se uskuteční 23. 7.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.