ČEZ zveřejnil výhled pro tento rok

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost nečekaně oznámila výhled pro tento rok, který zahrnuje aktuální predikce cen komodit a nedávno schválené regulace. Management počítá v tomto roce s EBITDA v rozmezí 105-125 mld. Kč a očištěným čistým ziskem 30–40 mld. Kč. Tento výhled počítá s průměrnou realizovanou cenou elektřiny v pásmu 120–160 EUR/MWh, daní z příjmů nad stanovené cenové stropy ve výši 7–33 mld. Kč, daní z mimořádných zisků 20–30 mld. Kč a řádnou daní ze zisku 13–17 mld. Kč. Dlouhodobé cíle pak počítají s EBITDA ve výši 100–110 mld. Kč při zohlednění daně z mimořádných zisků a 125–135 mld. Kč v roce 2030. Na první pohled jsou pro nás zveřejněné informace pozitivní, když jsme počítali s očištěným ziskem v tomto roce do 30 mld. Kč. Také dlouhodobé cíle jsou pozitivnější, než jsme na základě současných cen komodit předpokládali. Očekáváme dnes pozitivní reakci investorů, nicméně ze střednědobého pohledu zůstávají hlavním faktorem pro další vývoj akcií případné informace o způsobu, jakým stát zamýšlí získat plnou kontrolu nad výrobními zdroji společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.