Makro: Míra nezaměstnanosti v květnu vzrostla na 3,6 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Míra nezaměstnanosti na konci května vzrostla o 2 desetiny na 3,6 % (2,6 % v květnu 2019). Za nárůstem nezaměstnanosti stál hlavně recesní vývoj ekonomiky, tj. propouštění zaměstnanců. Za 2 měsíce míra nezaměstnanosti vzrostla o 0,6 procentního bodu. Očekáváme, že míra nezaměstnanosti výrazně vzroste během letních měsíců a do konce roku by mohla postupně vzrůst až na 8 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.