ČEZ: Závaznou nabídku na dostavbu Dukovan podali všichni uchazeči

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost Elektrárna Dukovany II, která je 100% dceřinou společností ČEZ, obdržela finální nabídky od všech tří uchazečů o stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Jihokorejský KHND, francouzská EdF i americký Westinghouse předložily závazné nabídky na pátý blok Dukovan a zároveň nezávazné nabídky na další tři bloky. Včera byl poslední den pro doručení nabídek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.