Colt CZ: Souběh nákladů srazil ziskovost v 1Q, avšak výhled potvrzen

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Colt CZ dnes zveřejnila výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí 2024. Tržby meziročně vzrostly o 21,7 % na 3,67 mld. Kč, nad očekáváním trhu 3,52 mld. i nad naším očekáváním. Tržbám výrazně pomohlo plnění nových vládních zakázek i postupné oživování komerčního trhu v USA (cca 48 % tržeb), kde výnosy po loňských poklesech zaznamenaly 7,1% růst. Ziskovost v 1Q však byla zatížena souběhem několika mimořádných nákladů, především marketingových a slevových kampaní na podporu české značky CZ na trhu v USA kvůli slabé loňské výkonnosti, dále zvýšených výdajů do muničky swissAA akvírované loni a krátkodobých technických problémů ve skladech. To společně srazilo upravenou EBITDA marži o 9,4 proc. bodů r/r na 13,3 % v 1Q a upr. zisk EBITDA tak navzdory vyšším tržbám klesl o 28,5 % r/r na 488,4 mil. Kč. Tím zůstal pod odhady trhu 604 mil. Kč. Dle očekávání měl Colt i meziročně nižší zisk na finanční úrovni kvůli oslabování české koruny a upr. čistý zisk tak klesl ještě rychleji, a to o 47,8 % r/r na 359,9 mil. Kč (10 Kč/akcie), pod odhadem trhu 404 mil. korun.

Gen. ředitel Coltu Jan Drahota uvedl, že ve zbytku roku očekává výrazný růst výkonu společnosti, a potvrdil výhled na celý rok. Ten počítá na organické bázi (bez Sellier & Bellot) s tržbami 16,2 – 17,8 mld. Kč (+9 – 19,8 % r/r) a s upr. ziskem EBITDA 3,3 – 3,8 mld. (+8,3 – 24,7 % r/r). Včetně Sellier & Bellot, který byl akvírován 16.5., pak výhled počítá s letošními tržbami 20 – 22 mld. Kč (+34,6 % – 48,1 % r/r) a upr. ziskem EBITDA 4,3 – 4,7 mld. (+41,1 % – 54,2 % r/r). Vzhledem k silné sezónnosti společnost připojila i výhled na letošní 1. polovinu roku, kde se počítá na org. bázi s podobný tempem růstu tržeb jako za celý rok, ale s pomalejším nárůstem zisku EBITDA (-1 až +9,3 %), právě kvůli slabé ziskovosti v 1Q. Management potvrdil, že valné hromadě navrhne vyplacení dividendy 30 Kč/akcie. Společnost také navýšila nominál dluhopisu VAR/2030 o 1 mld. Kč na 3 mld. v souvislosti s akvizicí Sellier & Bellot.

Větší než očekávaný propad ziskovosti v 1Q kvůli souběhu nákladových položek je podle nás negativním překvapením. Díky povaze těchto nákladů však lze podle nás očekávat jejich odeznívání, což podporuje nezměněný výhled firmy na celý rok. Celkově tak report firmy hodnotíme neutrálně. Konf. hovor se koná dnes v 10:00.

mil. Kč1Q24r/r1Q23e1Q24 Trhe1Q24 J&T Banka
Tržby3667.121.7%3012.635183299
Upr. EBITDA488.4-28.5%683.4604635
EBITDA marže13.3%-9.4 pr.b.22.7%17.2%19.3%
Provozní výsledek220.8-46.3%411.5343390
Finanční výsledek153.8-52.4%323.1-203
Upr. čistý zisk359.9-47.8%689.9404526
Upr. čistý zisk na akcii (Kč)10.0-49.8%19.9-15

Zdroj: Colt CZ, J&T Banka; upravená EBITDA a upravený čistý zisk vylučují vybrané jednorázové náklady

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.