Komerční banka: Čistý zisk nad odhady, nicméně provozní úroveň zaostala

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Komerční banka reportovala za třetí kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 4 267 mil. Kč, a překonala tak naše očekávání. Za pozitivním překvapením je výhradně rozpouštění opravných položek, na provozní úrovni byly výsledky horší vůči naší projekci.

Čisté úrokové výnosy meziročně klesly o 11 % na 6 507 mil. Kč, nicméně mezikvartálně zaznamenaly již druhý růst v řadě. Čistá úroková marže činila 1,86 % (1,91 % ve 2Q23 a 2,12 ve 3Q22). Růst úvěrového portfolia se drží kolem 3 % r/r. Objem prodejů nových hypoték dosáhl 9,2 mld. Kč, což sice představuje pokles oproti 2Q, nicméně meziročně je to stále o 27 % výše. Klientské vklady pak byly vyšší o 1 % r/r (+3 % q/q). Růst výnosů z poplatků (+5 % r/r na 1 548 mil. Kč) je tažen převážně poplatky z prodejů produktů třetích stran (fondy a pojištění). Propad ostatních výnosů odráží nízkou aktivitu klientů na kapitálových trzích a nižší volatilitu měn a úrokových sazeb.

Růst provozních nákladů o 7 % r/r se drží pod úrovní inflace. Plošné zvýšení mezd od dubna tohoto roku a mírně vyšší počet zaměstnanců vedly k růstu personálních nákladů o 11 % r/r, naopak ostatní administrativní náklady byly o 6 % nižší. Podíl nesplácených úvěrů opět mírně klesl na 2,0 % (2,1 % ve 2Q). Rozpouštění rezerv pak bylo již čtvrté čtvrtletí v řadě vyšší než tvorba nových opravných položek.

Management upravil výhled pro celý letošní rok, kde nyní očekává růst úvěrového portfolia nižším jednociferným tempem (doposud kolem 5 %), v předchozím výhledu banka očekávala akceleraci prodejů hypoték ve druhé polovině roku, k čemuž prozatím nedošlo. Klientské vklady by měly růst středním jednociferným tempem (beze změny). Provozní výnosy by měly poklesnout přibližně o 5 % (doposud mírně nižší r/r), což je kombinace propadu čistých úrokových výnosů okolo 10 % (doposud vyšší jednociferný pokles), přibližně 5% růstu výnosů z poplatků (beze změny) a mírného růstu výnosů z finančních operací (doposud výrazný růst). Provozní náklady by měly vzrůst vysokým jednociferným tempem (beze změny) a rizikové náklady by měly být kolem 0 (doposud v rozmezí 0 – 10 b.b.).

Celkově hodnotíme zveřejněné informace spíše negativně. Čistý zisk sice překonal odhady, nicméně provozní úroveň byla slabší a změny v celoročním výhledu jsou také převážně směrem dolů. Konferenční hovor k výsledkům banka pořádá dnes od 15:30.

 

Kons.  IFRS (mil. Kč)3Q 20233Q 2022r/rOček. J&TKonsensus
Provozní výnosy8 8999 838-10%9 1429 215
  Čistý úrokový výnos6 5077 342-11%6 5406 624
  Poplatky & provize1 5481 4785%1 5421 562
  Ostatní prov. výnosy8451 017-17%10601 029
Provozní náklady-3 920-3 6567%-3 987-4 014
Provozní zisk4 9796 181-19%5 1555 201
  Opravné položky138-669--200-214
Zisk před zdaněním5 1995 657-8%5 0155 042
Čistý zisk4 2674 664-9%4 0884 048

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.