Erste Group: V pondělí ráno banka zveřejní čísla za 3Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Erste Group zveřejní výsledky za 3Q v pondělí před otevřením trhu. Očekáváme opět velmi silné čtvrtletí s čistým ziskem na úrovni 790 mil. EUR (+55 % r/r), když hlavním tahounem meziročního růstu zisku by měly být především vyšší úrokové výnosy, nízká tvorba opravných položek a jednorázové negativní dopady z přecenění některých aktiv ve 3Q 2022.

Výraznější růst úrokových výnosů by měl být opět spíše v zemích platících eurem (Rakousko, Slovensko, Chorvatsko), kde ECB zahájila cyklus utahování měnové politiky později oproti jiným centrálním bankám v regionu. Celkově pak očekáváme úrokové výnosy na úrovni 1 832 mil. EUR (+18 % r/r). Růst výnosů z poplatků by se měl držet kolem 5 % r/r, v souladu s výhledem managementu. Provozní náklady očekáváme na úrovni 1 212 mil. EUR, meziročně vyšší o 11 %, za čímž je vysoká inflace a růst mezd. Kvalita úvěrového portfolia by měla být nadále dobrá bez jakéhokoliv náznaku růstu podílu nesplácených úvěrů. Pokud výsledky budou v souladu s naší projekcí, očekáváme, že management nebude mít důvod výrazněji měnit svůj dosavadní celoroční výhled.

Při současném poměru ceny akcie k účetní hodnotě (Price / Book value) na úrovni 0,7x a očekávané návratnosti vlastního kapitálu (ROTE) přesahující 15 % považujeme titul za výrazně podhodnocený a solidní reportovaná čísla by mohla být pozitivním impulzem pro posun akcií výše.

Kons., IFRS (mil. EUR)Oček. J&T 3Q233Q 2022r/rKonsensus
  Čisté úrokové výnosy1 8321 54818 %1 835
  Poplatky a provize6456155 %645
  Ostatní výnosy165-39-521 %148
Provozní výnosy2 6422 12424 %2 636
Provozní náklady-1 212-1 09611 %-1 218
Provozní zisk1 4301 02839 %1 418
  Opravné položky-130-184-29 %-130
  Ostatní náklady a výnosy-52-89-42 %-53
Zisk před zdaněním1 24875565 %1 232
Čistý zisk79051055 %763

Zdroj: J&T Banka, Erste


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.