Pozitivní vyznění výsledkové sezóny přináší optimistické naladění

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakcePozitivní vyznění výsledkové sezóny přináší optimistické naladění
#Ekonomika#Trendy

Pro srpen bude stěžejní událostí druhá polovina výsledkové sezóny za druhý kvartál. Dosavadní vyznění, včetně velkých technologických společností, bylo pozitivní, a proto lze očekávat, že zbytek zveřejnění by měl již jen dotvářet celkově kladný obrázek.

„Důvodem byla velmi opatrná očekávání analytiků a stále silná poptávka plynoucí mimo jiné ze silného trhu práce. Tento scénář by měl být podporou pro riziková aktiva,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu. 


Snížení ratingu USA

Na začátku srpna agentura Fitch oznámila, že snižuje ratingové hodnocení USA o jeden stupeň z elitních „AAA“ na „AA+“. Agentura odůvodnila svoje rozhodnutí zhoršováním rozpočtové situace poslední dvě dekády. Zadlužení federální vlády výrazně narostlo, v dohledné době se bude rozpočtová situace dál zhoršovat a vláda USA nemá žádnou střednědobou rozpočtovou strategii, jak situaci řešit. Agentura Fitch napodobila agenturu S&P, která USA odebrala elitní rating již v roce 2011. Agentura Moody’s nadále drží pro USA rating na nejvyšším hodnocení „Aaa“.

„Jde samozřejmě o nepříznivou informaci, ale neočekáváme, že by měla nějak výrazněji ovlivnit současné tržní rozpoložení na finančních trzích,“ uvádí Milan Vaníček.


Výroční setkání centrálních bankéřů

Na konci srpna se bude rovněž konat výroční setkání centrálních bankéřů světa v americkém Jackson Hole (24.–26. 8.). Investoři budou vyhlížet jakékoliv komentáře k budoucnosti jednotlivých měnových politik dle geografie. Sledované budou rovněž dotazy, jak budou potenciálně centrální bankéři nakládat se snižováním bilancí příslušných centrálních bank v případě očekávaného snižování sazeb, respektive kam až se se snižováním hodlají dostat.

Jen pro představu – aktuální výše například bilance Fedu je přes 8 bil. USD nebo lehce přes 30 % amerického HDP. Ještě v roce 2008 byla bilance do jednoho bilionu USD nebo kolem 6 % HDP. „Dlouhodobé či rychlejší snižování bilancí centrálních bank by bylo nepříznivou informací pro finanční aktiva celkově,“ konstatuje Vaníček.


Převážení indexů MSCI

Na konci srpna proběhne rovněž tradiční kvartální převážení indexů MSCI, které s sebou většinou přináší zvýšenou volatilitu i objemy.


Srpnový výhled

V červenci ke kladnému výsledku akciových indexů přispěly neutrální vyznění sledovaných centrálních bank a solidní první půlka výsledkové sezóny. „Pro srpen se domníváme, že stěžejní bude udržení nastoleného trendu v druhé půlce výsledkové sezóny. Lepší než očekávané vyznění i druhé půlky zveřejňovaných čísel společností je náš základní scénář,“ popisuje Milan Vaníček.

Výroční setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole může na trh přinést zajímavé informace, ale analytici neočekávají, že by zde bylo představeno něco zcela nového. Spíše si budou jednotliví zástupci ponechávat otevřená vrátka pro další kroky měnové politiky.

Technická rebalance indexů MSCI na konci měsíce na trh přinese větší zájem na konci prázdnin a symbolicky tak ukončí klidnější prázdninové období. Snížení ratingu USA od Fitch by nemělo významně narušit nastolený trend.

„Celkově tak zůstáváme optimisticky naladěni i pro srpen, a to hlavně kvůli očekávanému pozitivnímu vyznění výsledkové sezóny,“ dodává Vaníček.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.