Philip Morris ČR od září zdražil své produkty o zhruba 4 Kč na krabičku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Dle tisku společnost Philip Morris ČR od 1. 9. 2020 zdražila své produkty o zhruba 4 Kč na krabičku (zhruba o 4 % v průměru). Navýšení cen může společnosti pomoci vyřešit postupné zvyšování tabákových daní či alespoň zmenšit dopad Covidu-19 (omezení zahraniční poptávky). Historicky byl PMČR schopný řešit zvyšování daní přesouváním na spotřebitele poměrně úspěšně. Nepříznivý může být další přesun k levnějším značkám či na šedý trh, protože k alespoň částečnému zdražení přistoupil téměř celý trh. Jedná se o tradiční postup a pokud se PMČR podaří zvýšit ceny bez výraznějšího ústupu poptávky, pak by se to mělo pozitivně projevit do hospodaření společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.