Nejvyšší nárůst cen v průmyslu za posledních 17 let

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Ceny průmyslových výrobců (index PPI) v červenci vzrostly v průměru o 1,6 % m/m a meziročně byly vyšší o 7,8 % r/r (6,1 % r/r v červnu). Jde o nejvyšší nárůst cen výrobců od roku 2004. Klíčovou roli hrál předchozí růst cen komodit (ropa, kovy) a také zvýšené globální inflační tlaky. Vedle průmyslu, svůj růst zrychlily i ceny stavebních prací na 5,6 % r/r (4,9 % v červnu). Inflační tlaky v ekonomice stále rostou a jsou velmi plošné.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.