Makro: Průmysl v listopadu zrychlil růst

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba v listopadu překvapivě vzrostla o 8,5 % r/r (oček. 5,5 %). Sezónně očistěná průmyslová výroba meziměsíčně vzrostla o 3,7 % a meziroční růst zrychlil na 8,4 % (5,3 % v říjnu). Domácí průmysl pokračuje ve velmi solidním růstu, který táhne jak domácí tak zahraniční poptávka. Z hlediska sektoru dominantní zůstává výroba aut (8 % r/r). Pozitivní výhled průmyslu drží předstihové ukazatele jako indexy nákupních manažerů průmyslu, které svoji úrovní (60 bodů) odpovídají růstu kolem 10 %. V roce 2017 celoroční růstu průmyslu mírně přesáhl 6 %, letos čekáme růst kolem 4 %. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.