Primoco: Německo dodalo Ukrajině dalších 7 letounů Primoco, plánuje dodat další

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Německá vláda oznámila poskytnutí dalšího kola vojenské pomoci Ukrajině, přičemž v seznamu poskytnutého vybavení uvedla i 7 průzkumných bezpilotních letounů Primoco One 150. Primoco již dříve uvedlo, že jeho letadla dodaná na Ukrajinu byla jako vojenská pomoc zakoupena Německem, Nizozemskem a Lucemburskem. Německo poskytuje vojenskou pomoc obvykle obratem po dodání od výrobců, a proto se domníváme, že uvedených 7 letadel bylo dodáno Primocem v poslední době a že budou spadat do tržeb za 4. kvartál. Pokud bychom předpokládali cenu za jeden letoun 1 mil. EUR, znamenalo by to tržby z této zakázky 171 mil. Kč. Firma za 9 měsíců roku dosáhla tržeb 371 mil. Kč, proto by spolu s aktuálně dodanými letadly měla za letošní rok utržit minimálně cca 542 mil. Kč. To je v souladu s posledním výhledem firmy (500 – 600 mil. Kč) zhruba i s naší projekcí pro letošní rok, která počítá s 516 mil. Kč. Dokument německé vlády dále uvádí, že v plánu či v procesu realizace je dalších 11 letounů Primoco One 150, což by implikovalo odhadem dalších 270 mil. Kč na tržbách. Termín dodání však dokument z bezpečnostních důvodů neuvádí. Zprávu o pokračování v nákupech letounů Primoca ze strany Německa hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.