Colt CZ založí joint-venture s Maďarskem na přezbrojení tamní armády

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Colt CZ Group podle svého včerejšího oznámení podepsal smlouvu o založení společného podniku (joint-venture) s maďarskou společností N7 Holding Ltd. Ta je plně vlastněna maďarskou vládou. Ve společném podniku bude mít Colt CZ Group 51 % a maďarská vláda 49 %. Smyslem nového podniku je dále rozvinout spolupráci mezi Coltem a maďarskou vládou ve výrobě ručních zbraní. Obě strany již v r. 2018 uzavřely kontrakt o transferu technologií, který umožnil výrobu zbraní Colt CZ v Maďarsku. Gen. ředitel Coltu Jan Drahota pro tisk uvedl, že maďarská strana dodá do společného podniku menší moderní továrnu a kvalifikovanou pracovní sílu, zatímco Colt CZ poskytne výrobní know-how, dodavatele vstupů a prodejní síť. Společný podnik podle Drahoty dodá maďarským ozbrojeným silám nové malé ruční zbraně. Vznik společného podniku je podmíněn získáním regulatorních souhlasů v Maďarsku a očekává se na přelomu 1. a 2. čtvrtletí 2023. Zprávu považujeme za pozitivní, neboť rozvoj spolupráce vytváří podmínky pro větší kapacitu výroby a zároveň zvyšuje šance, že Colt CZ získá v budoucnu další kontrakty pro maďarské ozbrojené složky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.