O dalším vývoji napoví výsledková sezóna

2-minutové čtení
J&T specialista


I konec dubna bude patřit konfliktu na Ukrajině, vývoji výnosů a výsledkové sezóně. Nadále rostoucí výnosy ovlivňují nepříznivě hodnotu aktiv. Tento růst může být kompenzován vyšším růstem zisků firem, což se zatím ne až tak výrazně projevuje v probíhající výsledkové sezóně za první kvartál. Právě zveřejňovaná čísla společností budou jedním z hlavních faktorů dalšího vývoje dotčených akciových titulů.

„Vývoj konfliktu na Ukrajině bude nadále rizikovým faktorem, který negativně zasahuje do investičních výhledů. Celkově se náš obezřetný postoj nemění a očekáváme volatilnější obchodování s potenciálním prodejním tlakem při pokračujícím růstu výnosů,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Své výsledky zveřejní banky

Tento týden se na domácím parketu spustí výsledková sezóna. Moneta představí svá čísla ve čtvrtek 28. 4. Očekáván je 108% meziroční růst čistého zisku za první kvartál na 1,2 mld. Kč díky nižším opravným položkám a růstu úrokových výnosů. Výsledky by měly být podpůrným faktorem pro cenu akcií, ale investoři se zaměří na blížící se navýšení kapitálu spojené s akvizicí Air Bank, což bude limitovat větší cenové pohyby. Ve čtvrtek se budou akcie naposledy obchodovat s nárokem na hrubou dividendu 7 Kč/akcii (7,6% hrubý div. výnos).

V pátek zveřejní čísla Erste Group. Zde je predikován 18% meziroční růst čistého zisku na 418 mil. EUR. Za očekávaným růstem stojí vyšší úrokové výnosy, které jsou pak částečně tlumeny růstem provozních nákladů. „Neočekáváme, že by výsledky za první kvartál přinesly výraznější impulz pro investory. Nicméně výhled směrem k měnící se makroekonomické projekci může přinést zajímavé informace,“ uvádí Milan Vaníček.

Ve středu (27. 4.) se budou naposledy obchodovat akcie Komerční banky s nárokem na hrubou dividendu 43,8 Kč na akcii (5,4% hrubý dividendový výnos).

Makroekonomický výhled 

Z makroekonomických zpráv se analytici zaměří v USA na úterní objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za březen (oček. +1,0 po −2,1 % m/m), čtvrteční HDP za první kvartál (oček. 1,0 po 6,9 % q/q anualizovaně) a páteční spotřebitelský sentiment univerzity v Michiganu na duben (oček. beze změny 65,7 bodu m/m).

V Německu se soustředí na pondělní indexy IFO, které by měly dále poklesnout ve všech segmentech, čtvrteční spotřebitelskou inflaci CPI za duben (oček. beze změny 7,3 % r/r) a páteční HDP za první kvartál (oček. 3,8 po 1,8 % r/r).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.