Moneta: Petrus Advisors prodá část svého podílu skupině J&T

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Petrus Advisers prostřednictvím tiskové zprávy oznámil, že se dohodl se skupinou J&T na prodeji části svého podílu v Monetě. Petrus Advisers drží v současné době téměř 10% podíl. Konkrétnější podmínky dohody včetně velikosti podílu a ceny nebyly zveřejněny. Podíl v Monetě by měl držet fond J&T Arch Investments, který je obchodovaný na pražské burze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.