Profesionální investoři se hrnou do Premier League

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Jakub KudýnProfesionální investoři se hrnou do Premier League

Kluby v Premier League se čím dál častěji stávají terčem nákupů profesionálních investorů, jako jsou private equity fondy nebo hedgeové fondy. Vidí tito investoři příležitost tam, kde ji ostatní nevidí, anebo se jedná spíše o investice z rozmaru?


Pokud se podíváme na přehled vlastníků klubů v Premier League, zjistíme, že z 20 klubů jich hned 16 má zahraniční vlastníky. Současně z těchto 16 klubů má více než polovina za majitele profesionálního investora typu private equity fond, státní investiční fond či hedgeový fond. Pro srovnání, v roce 2000 byl počet zahraničních vlastníků i profesionálních investorů nula.

Mezi poslední a také i nejsledovanější transakce v rámci Premier League patřil vynucený prodej Chelsea F.C. z rukou Romana Abramoviče do rukou tří privátních investorů a private equity fondu Clearlake Capital Group. Spekulace nasvědčují tomu, že kupní cena se pohybovala okolo 2,5 miliardy liber. Pro zajímavost je důležité zmínit, že to byl zrovna Roman Abramovič, jenž éru zahraničních investorů v Premier League v roce 2003 započal. V říjnu 2021 akvíroval saudsko-arabský státní fond Public Investment Fund 70% podíl v Newcastle United F.C. Kupní cena činila přibližně 300 milionů liber. V únoru 2021 private equity fond ALK Capital získal 84% podíl v Burnley FC za 200 milionů liber. Nákupů v Premier League se zúčastnili i česko-slovenští investoři Daniel Křetinský a Patrik Tkáč se svým nákupem minoritního podílu ve West Ham United.

Každý z těchto výše zmíněných investorů bude mít pravděpodobně rozdílný investiční cíl, od uchování hodnoty až po snahu dosažení co nejvyššího výnosu na kapitál. A kde tito investoři mohou vidět příležitosti? Jedním z důvodů mohou být raketově rostoucí příjmy Premier League z prodeje vysílacích práv. Pokud porovnáme období 2007–2010 a 2022–2025, zjistíme, že příjmy z prodeje vysílacích práv se za posledních patnáct let téměř zpětinásobily.Zdroj: Sport Business Institute Barcelona, sbibarcelona.com

Dalším investičním faktorem může být vzácnost spojená s vlastnictvím fotbalového klubu v Premier League. Podobných aktiv je na celém světě pouze dvacet. Můžeme to přirovnat k investování do vína, whiskey, obrazů nebo aut (veteránů). Nabídka takových aktiv je velmi omezená, s vlastnictvím aktiva je spojená prestiž, která roste s nedostupností. Zároveň pokud po těchto aktivech s omezenou nabídkou roste poptávka, jakožto po vlastnictví klubu Premier League roste, cena aktiva by v čase měla stoupat. Výnosy z těchto investic jsou také často nekorelované s pohybem S&P 500, úrokových sazeb či HDP a odvíjí se od jiných faktorů, jako je například získání titulu v lize.

Výjimečnost Premier League potvrzuje i srovnání s ostatními soutěžemi – Premier League v sezóně 2021/2022 získala z televizních práv v průměru 9,4milionueur na zápas, to je stejně jako Bundesliga, La Liga a Ligue 1 dohromady.Zdroj: KPMG, Footballbenchmark.com

Prestiž Premier League spočívá i v tom, že zde hrají nejdražší hráči na světě. Zatímco průměrná tržní hodnota týmu v Premier League v roce 2022 je 470 milionů eur, v La Liga je to 268 milionů, v Bundeslize 259milionů a v Sérii A je to 253 milionů eur (zdroj: Footballbenchmark, KPMG).

Pokud propojíme všechno výše zmíněné, raketově rostoucí příjmy z vysílacích práv, vzácnost, prestiž a nezávislost na vývoji na finančních trzích, získáváme zajímavý nástroj k poražení inflace a uchování hodnoty v dobrých, ale i špatných časech.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.