Praha následovala pokles okolních trhů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Michal Znojil

Čtvrteční obchodování na pražské burze následovalo negativní sentiment na okolních trzích a index PX zakončil slabší o 0,42 %. Výraznějším poklesem zakončily především finanční tituly. Moneta MB v podprůměrném objemu 70 mil. korun odepsala 0,95 % na závěrečnou cenu 83,70 Kč. Pod výraznějším prodejním tlakem byly také akcie KB. KB v objemu 259 mil. korun odepsala 0,97 % na závěrečnou cenu 917 Kč a klesá tak druhý den v řadě. Naopak poměrně stabilním obchodováním se v posledních dnech prezentují akcie ČEZ. Titul si dokázal připsat růst o 0,48 % na cenu 522 Kč, avšak zároveň zaznamenal výrazně podprůměrnou obchodní aktivitu, která je doložena objemem 88 mil. korun.     


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.