PMČR zveřejní výsledky za 1H20

1-minutové čtení
J&T specialistaPhilip Morris ČR zveřejní své výsledky za 1H20 ve středu 30. 9. 2020. Očekáváme nekonsolidované tržby ve výši 7,1 mld. Kč (-4,2 % r/r). Důvodem pro pokles by měl být vývoj především na domácím trhu ve 2Q, který byl ovlivněn výrazným omezením přeshraniční poptávky v důsledku preventivních opatření spojených s pandemií Covid-19. Naopak Slovensko a výrobní služby by měly těžit z oslabení domácí koruny. Odhadujeme, že nepříznivé podmínky by měly dopadnout i na marže společnosti, kde čekáme pokles EBITDA marže o 1,4 p.b. na 38,6 % při absolutní EBITDA ve výši 2,7 mld. Kč (-7,4 % r/r). Vyšší mzdové náklady a odpisy pak zdůrazní meziroční pokles na čistém zisku na 1,36 mld. Kč (-10 % r/r).

Celkově odhadujeme, že investoři již relativně zhoršené výsledky očekávají, a tak se zaměří na potenciální komentář k vývoji po skončení preventivních opatření. Současně nás bude zajímat vývoj v penetraci bezdýmových produktů, kde očekáváme další zvýšení tržního podílu jak v ČR, tak na Slovensku. 

 

IFRS nekons. (mil. Kč)oček. 1H201H19r/r
Tržby7 0967 405-4,2 %
EBITDA2 7412 959-7,4 %
EBITDA marže38,6 %40,0 %-1,4 p.b.
EBIT2 2932 562-10,5 %
Čistý zisk1 8672 075-10,0 %
Čistý zisk na akcii (p.a.)1 3601 512-10,0 %

Zdroj: PMČR a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.