PMČR bude pořádat valnou hromadu distančním způsobem

1-minutové čtení
J&T specialistaPhilip Morris ČR oznámil akcionářům, že letošní valná hromada (VH) se bude konat distančním způsobem vzhledem k probíhajícím proti-pandemickým opatřením. Posledním dnem, kdy se budou obchodovat akcie s nárokem na dividendu a současně s nárokem na účast na valné hromadě, bude 6. 4. 2021. Následně dne 30. 3. 2021 společnost zveřejní své výsledky za rok 2020 společně s návrhem managementu na hrubou dividendu. Hlasování bude probíhat ve dnech 15. 4. – 21. 5. Dne 28. 5. 2021 bude oznámen výsledek hlasování. Očekáváme, že stejně jako v předchozích letech bude návrh managementu na hrubou dividendu schválen. Rozhodnutí o konání valné hromady distančním způsobem vnímáme příznivě vzhledem k tomu, že se nebude nadměrně protahovat.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.