Sazka Group se zajímá o provozování britské státní loterie

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Podle deníku HN připravuje skupina Sazka Group (SG) podání nabídky na provozování britské státní loterie.

Podle deníku HN připravuje skupina Sazka Group (SG) podání nabídky na provozování britské státní loterie. Soutěž na nového provozovatele, který by získal licenci platnou od roku 2023, měla být původně vyhlášena již na jaře tohoto roku, nicméně v důsledku pandemie Covid-19 byla několikrát odložena. Podle posledních informací by celý proces měl být zahájen pravděpodobně v září a vítěz by měl být znám v polovině příštího roku. Podle mluvčího SG Radka Němečka není zatím o podání nabídky oficiálně rozhodnuto. Skupina se dlouhodobě zajímá o jakékoliv soutěže na soukromé provozovatele loterií v Evropě, takže podání nabídky je z našeho pohledu očekávaný krok.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.