Makro: Vláda představila rozpočtový balíček

2-minutové čtení
J&T specialistaVláda premiéra Fialy ve čtvrtek představila rozpočtový balíček, který by měl v následujících 2 letech (2024-2025) vést k celkovému snížení schodku rozpočtu asi o 150 mld. korun. (cca 2 % HDP). Rozpočtový balíček téměř z poloviny tvoří snížení výdajů (78 mld. korun), které by se mělo realizovat hlavně v příštím roce škrty v dotacích firmám. Menší část škrtů by se měla týkat úspor běžných výdajů na provozu státu, a to včetně mezd ve veřejném sektoru. Druhou část balíčku tvoří vyšší příjmy (69 mld. korun). Hlavní položkou je zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob z 19 % na 21 %. Fyzických osob se dotkne zvýšení nemocenského pojištění v rámci sociálních odvodů a pak také zrušení výjimek u daně z příjmů, které povedou k rozšíření základu. Dalším krokem bude zvýšení řady spotřebních daních (tabák, líh, hazard) a zvýšení daně z nemovitosti. Součásti balíčku má být i redukce sazeb DPH na dvě (21 % a 12 %) ze současných tří (21 %, 15 %, 10 %), která by měla být ovšem rozpočtově neutrální či mírně negativní.

Pozitivním faktorem je, že se vláda odhodlala k řešení rozpočtové situace a k snížení deficitu rozpočtu z 3,5 % HDP letos až na 1,2 % HDP v roce 2025. Jisté zklamání přináší struktura, kdy se škrty vůči příjmům blíží poměru 1:1, a balíček mohl přinést i výraznější změny na výdajové straně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.