O2 CR: Výsledky za 1Q20 i vliv Covid-19 v souladu s očekáváním

2-minutové čtení
J&T specialistaO2 CR dnes zveřejnilo své výsledky za 1Q20, které dopadly dle očekávání. Silný začátek roku byl v druhé polovině března ovlivněn Covid-19 především nižšími tržbami z roamingu a z prodejů hardwaru. Naopak nahrazen byl výrazným zvýšením objemu služeb vzhledem k preventivním opatřením (práce z domova apod.). Konkrétně pak tržby byly 9,6 (+3,7 % r/r) vs. oček. 9,5 mld. Kč. Dle očekávání byl růst tažen převážně domácími fixními linkami, kde tržby dosáhly 2,95 (+12,4 %r/r) vs. oček. 2,62 mld. Kč. Avšak v rámci domácích tržeb došlo k reklasifikaci některých služeb (výnosy z prodeje zařízení související s bezdrátovou technologií) mezi mobilním a fixním segmentem, což srovnání s očekáváním mírně ztěžuje. Mírné zklamání přinesly tržby ze Slovenska s výsledkem 1,77 (-3,9 % r/r) vs. oček. 1,84 mld. Kč. Rozdíl vůči naší projekci plyne z nižšího vlivu směnného kurzu, než jsme očekávali. Společnost měla průměrný směnný kurz 25,63 Kč/EUR za 1Q20. Tedy vliv kurzu (koruna nad 27 Kč/EUR) se projeví plně až ve 2Q. V rámci nákladů evidujeme výrazně vyšší snížení hodnoty pohledávek na úrovni 171 (+163 %) vs. oček. 120 mil. Kč, což pomohlo vyrovnat mírně vyšší tržby, a EBITDA pak byla v souladu s odhady 3,1 (+6,5 % r/r). Nižší než očekávané odpisy 1,3 (+5,0 % r/r) vs. oček. 1,45 mld. Kč pak pomohly k lehce vyššímu čistému zisku 1,27 (+2,6 %) vs. oček. 1,25 mld. Kč. 

Zveřejněná čísla hodnotíme neutrálně i vzhledem k tomu, že vývoj po vypuknutí pandemie byl dle očekávání. Výraznější vliv Covid-19 bude znát plně až v 2Q. O2 CR však zatím neposkytlo žádný výhled. To však nebylo zvykem ani v posledních letech.

 

 

IFRS kons. (mil. Kč)1Q201Q19r/rJ&T BankaTRH
Tržby9 6059 2613,7 %9 4699 429
EBITDA3 0962 9066,5 %3 1103 022
EBITDA marže32,3 %31,4 %0,9 p.b.32,8 %32,1 %.
Čistý zisk1 2681 2352,6 %1 2471 234

Zdroj: O2 CR a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.