Inflace se v lednu vrátila na 17,5 %

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V lednu se meziroční míra inflace téměř podle očekávání vrátila na 17,5 % r/r (15,8 % v prosinci). Za zvýšením míry inflace byly primárně technické faktory, kdy vyprchal vliv úsporného tarifu (ceny elektřiny, plynu), jak ho započítával ČSÚ pro říjen-prosinec, kdy zase míru inflace snižoval. Toto se pak projevilo v rekordním nárůstu indexu CPI za leden (+6,0 % m/m). Na začátku roku se podle očekávání měnila řada ceníků u cen bydlení – teplo (24 % m/m), voda (23 %). Výrazný byl nárůst cen potravin (3,9 % m/m). Naopak inflační vývoj tlumil další propad cen pohonných hmot (-1,7 % m/m) a také tradiční sezónní pokles cen obuvi a oděvů (-0,8 % m/m), který se vloni vytratil. Ovšem celkový obrázek se nemění, inflační tlaky stále zůstávají zvýšené, ale míra inflace dosáhla svého vrcholu vloni na podzim a v jejím vývoji dochází k pozvolnému obratu. Jádrová inflace (bez cen energií a potravin) v lednu zpomalila na 12,3 % r/r (13,3 % v prosinci), což je nejnižší úroveň od loňského března. Inflace by měla letos postupně zpomalovat, ale na konci roku stále očekáváme míru inflace kolem 6-8 %. Celoroční průměrná inflace by měla být kolem 11 % (15,1 % v roce 2022). Vzhledem k hodnocení inflace ze strany ČNB očekáváme, že bankovní rada ČNB ponechá následující měsíce úrokové sazby beze změny (7,00 %).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.